Werkwijze

Buro Methodiek heeft op geheel eigen wijze invulling gegeven aan haar financiële dienstverlening. Zo kiest Buro Methodiek voor een integraal plan van aanpak, dat wil zeggen dat niet alleen aandacht uitgaat naar de financiën, er wordt ook rekening gehouden met het welzijn van de klant bij het beschrijven van het individuele traject. Bij Buro Methodiek kunt u terecht voor bewindvoering. Bij deze dienstverlening streven we er na dat de hulp van tijdelijke aard is.

De werkwijze wordt structureel en face to face aangeboden. Deze is gebaseerd op reflectie en review. Het beoogt het vergroten van de zelfredzaamheid wat ervoor zorgt dat de klant op termijn de regie over financiën weer geheel of gedeeltelijk terug kan nemen. De methodiek streeft naar het toenemen van vaardigheden waardoor het huidig functioneren wordt versterkt. Dit vraagt van de klant een actieve rol in de samenwerking.

Kenmerken van de methodiek zijn:

  • inzicht krijgen in eigen financiële situatie
  • bewustwording van eigen gedrag, bestedingspatroon
  • vergroten van vaardigheden, producthantering
  • systematisch en schematisch
  • herhaling en voorspelbaar
  • duidelijkheid en overzichtelijk minder kans op recidive. 


Buro Methodiek werkt met professionele software voor bewindvoerders. Dit programma - OnView - maakt het mogelijk dat klanten op ieder moment inzage hebben in hun financiën. Dit is echter wel afhankelijk van aanleiding en voortgang traject. Bent u of kent u iemand met financiële problemen en spreekt onze werkwijze u aan, neem dan gerust contact met ons op. Het eerste gesprek is informatief en vrijblijvend, bij een positief vervolg volgt een uitgebreide intake en start Buro Methodiek met haar werkzaamheden.