Bewindvoering

Vanaf het achttiende levensjaar is men meerderjarig. Dat wil zeggen zelfstandig om rechtshandelingen te verrichten die niet kunnen worden teruggedraaid. Juridisch is men handelingsbekwaam. De meerderjarige is zelf verantwoordelijk voor alles wat hij doet. Niet voor iedereen is dit vanzelfsprekend, ook zelfstandigheid is een proces waar eenieder anders in groeit. Het kan dus voorkomen dat handelingen worden verricht met nadelige gevolgen. Om dit te beperken geeft de wet een mogelijkheid deze meerderjarige te beschermen. 

Deze maatregel noemen we "onderbewindstelling". Hierbij wordt het vermogen van de klant (of een deel daarvan) onder bewind gesteld. We spreken van maatregel omdat het een wettelijke vorm van bescherming is welke door een kantonrechter wordt uitgesproken. De duur van de maatregel varieert, want daar waar zelfstandigheid toeneemt kan bescherming afnemen. Meerderjarigen die, door uiteenlopende oorzaken, geestelijk en of sociaal, niet meer in staat zijn hun financiële zaken te regelen kunnen in aanmerking komen voor beschermbewind. De taken worden uitgevoerd door een Civiel Bewindvoerder. Deze behartigt dan de financiële belangen met als doel de financiële situatie te stabiliseren en optimaliseren.

Buro Methodiek biedt deze vorm van financiële dienstverlening aan, en zal samen met de klant zorg dragen voor de volgende taken:

  • Balans aanbrengen tussen inkomsten en uitgaven
  • Opstellen van financieel maandelijks overzicht
  • Verrichten van structurele en incidentele betalingen
  • Contact aangaan relevante instanties, instellingen
  • Aanvragen toeslagen belastingen
  • Aanvraag kwijtschelding Gemeentelijke belastingen
  • Verzorgen jaarlijkse belastingaangifte (box 1)
  • Uitvoeren van administratieve taken
  • Postverwerking
  • Verantwoording naar klant, diens betrokkene en rechtbank