Buro Methodiek

Buro Methodiek vindt haar oorsprong in de Geestelijke Gezondheidszorg. Als Sociaal Pedagogisch Hulpverlener ben ik jarenlang werkzaam geweest in deze sector. Het is me in de jaren niet onopgemerkt gebleven dat ondanks zorgvuldige budgetbureau’s veel financiële vraagstukken bij hulpverleners belanden. De Geestelijke Gezondheidszorg, een sector waar door behandeling en begeleiding alle aandacht uitgaat naar het herstel van de cliënt. Maar hoe zit het met de financiën? Financiën zijn zeker een belangrijk onderdeel in het herstelproces, alleen al door de aanwezige interactie van welzijn en geldzorgen. Toch wordt in de regel gekozen dit uit te besteden aan derden om belangenverstrengelingen te voorkomen. Er gaat mijn inziens dan onvoldoende aandacht uit naar het leren omgaan met financiën. 

Ik zie "het (nog) niet verantwoord kunnen omgaan met geld"als een symptoom welke wordt veroorzaakt door de kwetsbaarheid. Dit betekent dat er sprake is van een vaardigheidstekort en er dus kansen liggen deze op te heffen of te verminderen. Door structurele periodieke afspraken, inspraak, toepassen van vaardigheden, dialoog en uitleg ben ik ervan overtuigd dat trajecten voor inkomensbeheer niet uitzichtloos hoeven te zijn. Ik wil blijven klaarstaan voor mensen met een psychiatrische of psycho – sociale kwetsbaarheid en hun graag helpen met de problemen die zij ervaren bij het levensgebied financiën. Mijn bedoeling is om mensen weer zicht op hun financiën te geven, zodat zij daar zelfstandig en op een verantwoorde wijze mee om gaan. 

Buro Methodiek werkt met professionele software voor bewindvoerders. Dit programma - OnView - maakt het mogelijk dat u als cliënt op ieder gewenst moment inzage hebt in uw financien. Dit is echter wel afhankelijk van de aanleiding en de voortgang van het traject.

Image